Tag Archives: thi thử công chức

Bộ câu hỏi thi thử công chức xã, phường, thị trấn năm 2024

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi thi thử kiến thức chung kỳ thi công chức xã, phường, thị trấn năm 2024, gồm 50 câu tập trung vào các văn bản: Danh mục tài liệu thi công chức cấp xã + Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội …

Read More »