Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2017

Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2016 và triển khai công tác Tư pháp năm 2017, trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số nội dung chính bài phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Công việc của ngành Tư pháp liên quan đến dân rất nhiều từ Thi hành án dân sự, luật sư, công chứng….những việc liên quan đến dân là rất quan trọng.

Năm 2016, công tác tư pháp có nhiều tiến bộ, nhiều chuyển biến tích cực, triển khai toàn diện, bám sát nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển vì nhân dân phục vụ. Bộ Tư pháp cũng như các Bộ, Ngành đã tham mưu Chính phủ thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật, lần đầu tiên Chính phủ đã không còn nợ Nghị định hướng dẫn Luật.

Việc phản ứng, chính sách đã được Bộ Tư pháp quan tâm thực hiện như kịp thời thổi còi các văn bản, chính sách không đúng pháp luật. Công tác thi hành án dân sự thực hiện tốt. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hành chính tư pháp triển khai có hiệu quả, có nhiều hình thức mới.

Đoàn Luật sư, Hội Luật gia có nhiều tiến bộ trong quản lý nhà nước về luật sư, luật gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, đánh giá cao những tiến bộ của Ngành Tư pháp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém mà Ngành Tư pháp cần phải khắc phục, đó là:

 • Công tác xây dựng pháp luật có tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế, chất lượng thấp, thiếu ổn định nên thường xuyên sửa đổi, bổ sung
 • VIệc lập chương trình xây dựng pháp luật chưa hiệu quả cao, tình trạng xin lùi, xin rút còn diễn ra, chưa xác định được nội hàm văn bản gây khó khăn cho quá trình soạn thảo
 • Luật nhiều nhưng thực thi pháp luật còn yếu, không nghiêm, dẫn đến nhờn luật trong xã hội
 • Thủ tục hành chính vẫn còn phức tạp, cản trở quá trình phát triển, kể cả những lĩnh vực do ngành tư pháp phụ trách
 • Thi hành án có tiến bộ nhưng nhũng nhiễu, tiêu cực vẫn còn
 • Phong cách, kiến thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ ngành tư pháp còn non kém, chưa làm gương cho nhân dân
 • Công tác thẩm định còn yếu dẫn đến ban hành chính sách không đúng như Bộ luật hình sự phải dừng thi hành – điều chưa từng có trong tiền lệ lập pháp
 • Hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển.
 • Tình trạng kỷ luật, kỷ cương phép nước còn hạn chế, đảm bảo tính kỷ cương pháp luật.

Thủ tướng cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành Tư pháp phải thực hiện trong năm 2017:

 • Đất nước đã chuyên sang giai đoạn mới, khoa học phát triển rất nhanh nên cần phải đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo nhân dân làm chủ, giám sát việc thực hiện pháp luật.
 • Chuyển đổi từ mệnh lệnh hành chính sang phục vụ người dân và doanh nghiệp, chính vì vậy Luật pháp, chính sách phải phản ứng kịp thời với sự thay đổi của xã hội, chủ động xây dựng pháp luật hiệu quả hơn. Hệ thống cán bộ tư pháp phải kịp thời xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo điều kiện cho đất nước phát triển, nhất là các thể chế liên quan đến đầu tư, kinh doanh,
 • Làm tốt hơn nữa xây dựng chương trình pháp luật. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm chính trong xây dựng chương trình pháp luật và hoàn thiện thể chế pháp luật. Khắc phục tình trạng rút, lùi xây dựng văn bản pháp luật.
 • Làm tốt khâu thẩm định, tránh lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế, phải đảm bảo cơ chế kiểm soát quyền lực đối với chủ thể được giao quyền lực.
 • Ngành Tư pháp cần thực hiện tốt hơn công tác theo dõi thi hành pháp luật để khắc phục tình trạng nhờn luật trong chính bộ máy nhà nước và toàn xã hội.
 • Ngành Tư pháp cấn Chủ động tham mưu với Chính phủ và chính quyền địa phương phải chủ động tham mưu giải quyết các vướng mắc liên quan đến hệ thống pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của đất nước.
 • Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp để phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp, công khai minh bạch, tránh nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân.
 • Công tác Thi hành án dân sự có tiến bộ nhưng quản lý, chỉ đạo điều hành cần mạnh mẽ hơn, ứng dụng công nghệ thông tin toàn hệ thống, trang bị kiến thức pháp luật cho chấp hành viên. Xây dựng hệ thống thi hành án trong sạch, vững mạnh.
 • Chú trọng trong việc tham mưu các giải pháp thực hiện các điều ước quốc tế.
 • Đổi mới mạnh mẽ phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp với sự phát triển của internet (thông qua facebook, zalo…)
 • Cần quan tâm coi trọng công tác pháp chế tại các Bộ, ngành, địa phương.
 • Tái cơ cấu lại nội bộ ngành Tư pháp, đảm bảo ngành Tư pháp phải mạnh về chuyên môn.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng đề nghị các cơ quan trung ương, địa phương quan tâm hơn nữa tới cán bộ ngành tư pháp, những cán bộ làm công tác pháp chế không những về vật chất mà còn tinh thần để cán bộ yên tâm công tác, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của đất nước.

Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published.