Trang chủ / Tag Archives: Thông tư 07/2017/TT-BNV

Tag Archives: Thông tư 07/2017/TT-BNV

Chế độ phụ cấp đối với người làm công tác cơ yếu

Công tác phí đối với CBCC

Theo Thông tư 07/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành từ 01/12/2017 thì người làm công tác cơ …

Read More »