Trang chủ / Tag Archives: bộ luật hình sự 2017

Tag Archives: bộ luật hình sự 2017

Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Trangtinphapluat.com giới thiệu nội dung cơ bản của bộ …

Đọc tiếp

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 10/07/2017 – Bộ Luật hình sự

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Bãi bỏ các quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 10/07/2017 – Bộ Luật hình sự Số ký hiệu 01/VBHN-VPQH Ngày ban hành 10/07/2017 Loại văn bản Văn bản hợp nhất Ngày có hiệu lực Cơ quan ban hành Văn phòng Quốc hội Người ký Nguyễn Hạnh Phúc TẢI TẠI ĐÂY

Đọc tiếp