Trang chủ / Tag Archives: hộ nghèo đa chiều

Tag Archives: hộ nghèo đa chiều

Một số chính sách mới đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Quy định thời gian tập sự với giáo viên

Chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều được Chính phủ quy định tại Nghị quyết 71/NQ-CP  ngày 31/5/2018 về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều, theo đó: Chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế Thực hiện theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 …

Read More »