Tag Archives: Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13

Hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử HĐND cấp xã

Trắc nghiệm Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Theo Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 của UBTVQH quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, …

Read More »