Trang chủ / Tag Archives: phân cấp phân quyền

Tag Archives: phân cấp phân quyền

Quy định phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong quản lý hành chính

Phân biệt phân cấp, phân quyền, ủy quyền

Hiện nay trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước đang có chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền để cho các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính cấp dưới thực hiện thay công việc của cấp trên. Để bạn đọc hiểu rõ các …

Read More »