Tag Archives: thông tư 09/2021/tt-btnmt

6 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép từ 01/9/2021

Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất: Trường hợp nào được cấp giấy?

Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, từ ngày 01/9/2021 các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất …

Read More »