Tag Archives: tổ chức hội nghị cử tri

Hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử HĐND cấp xã

Trắc nghiệm Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Theo Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 của UBTVQH quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, …

Read More »