À Ra Thế kỳ 2: Vỡ bình quý, biết đền ai?

Tóm tắt nội dung tình huống: Đang giờ nghỉ ở công ty, A chủ động rủ B, C và D hết giờ làm về nhà mình nhậu. B vốn là dân “nhậu yếu” nên kiếm cách từ chối. C và D thì lại lên kế hoạch cho B đi bằng “bốn chân”. Tại nhà của A, hai bợm nhậu C và D thi nhau ép đủ kiểu khiến B dần rơi vào tình trạng “hai mắt liếc không cùng nhau”. Do quá say nên khi đi vệ sinh B làm vỡ cái bình quý của nhà A.

Hôm sau lên công ty, A mếu máo: “B, mày phải đền cái bình cho tao, vợ tao nó đòi đuổi tao ra khỏi nhà”. B liền trả lời: “Tao đã nói tao không biết uống, lỡ xui thì mày ráng chịu”.

Với tinh thần “Không được giải cũng được luật” quý bạn đọc xác định giúp ai là người phải bồi thường cái bình quý và nhớ dự đoán số người có đáp án đúng nhé.

Ép người khác uống rượu bia gây tai nạn, ai bồi thường?

TRANGTINPHAPLUAT.COM gợi ý trả lời như sau:

Câu 1. Ai là người phải bồi thường cái bình quý?

C và D là người phải bồi thường cái bình quý cho A do B làm bễ, vì:

Theo Điều 615 Bộ luật dân sự 2005 quy định về  Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra, thì:

1. Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường.

2.  Khi một người cố ý dùng rượu hoặc chất kích thích khác làm cho người khác lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của họ mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Căn cứ vào quy định trên và tình huống đề ra thì B đã nói trước là không biết uống nhưng C và D đã lên kế hoạch cho B đi bốn cẳng và tại cuộc nhậu ở nhà A, C và D ép đủ kiểu, kể cả đổ rượu, bia vào miệng B dẫn đến B say rượu, lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm bể bình quý của A. Việc B say rượu không phải do B chủ ý mà bị ép, không thể từ chối nên B không phải chịu trách nhiệm bồi thường cái bình quý; C và D dù không trực tiếp làm bể cái bình nhưng là người đã ép B uống rượu nên theo khoản 2 Điều 615 BLDS 2005 thì C và D phải bồi thường cái bình quý.

trangtinphapluat.com

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *