Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Quản lý hành chính / Không xử phạt người điều khiển xe không mang giấy đăng ký xe

Không xử phạt người điều khiển xe không mang giấy đăng ký xe

Theo Công văn số 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tin dụng thì: Người điều khiển phương tiện giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy  biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính  Giấy đăng ký phương tiện giao thông nhằm đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong việc thế chấp phương tiện.

Công văn cũng nêu rõ Thanh tra giao thông vận tải  và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải phải thực hiện ý kiến chỉ đạo trên của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, nghĩa là sẽ không xử phạt người điều khiển xe không mang giấy đăng ký xe trong trường hợp đã thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *