Trang chủ / Biểu mẫu / Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức, viên chức năm 2019

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức, viên chức năm 2019

Ngày 29/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2018/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực 15/01/2019.

Nghị định quy định cụ thể biểu mẫu đăng ký dự tuyển công chức như sau:

thi tuyển công chức năm 2019
thi tuyển công chức năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

(Dán ảnh 4×6)
(3)
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, năm sinh:……………..Nam □Nữ □
Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:……………………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

Số điện thoại di động để báo tin:……………………………………. Email:…………………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………………………………………………….
Tình trạng sức khỏe:………………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg
Thành phần bản thân hiện nay:…………………………………………………………………………
Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn: ………………………………………Loại hình đào tạo:………………………
  1. THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉTên trường, cơ sở đào tạo cấpTrình độ văn bằng, chứng chỉSố hiệu của văn bằng, chứng chỉChuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)Ngành đào tạoHình thức đào tạoXếp loại bằng, chứng chỉ

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………….

  1. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………………

  1. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

TẢI  MẪU  ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *