Thẩm quyền quản lý nhà nước về tôn giáo của UBND cấp huyện

Thẩm quyền quản lý nhà nước về tôn giáo của UBND cấp huyện được UBND tỉnh Quảng Nam quy định tại Quyết định 16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2018 về Ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó UBND tỉnh phân cấp UBND cấp huyện thực hiện:
1. Chấp thuận việc thay đổi trụ sở trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố của tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp huyện và cấp cơ sở (Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, Ban Hộ tự chùa Phật giáo, Ban Cai quản họ đạo Cao Đài, Ban Trị sự chi hội Tin Lành, Ban Hành giáo Hội đồng giáo xứ Công giáo…) có phạm vi hoạt động trong địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

(Tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại nhà riêng có vi phạm pháp luật không?)
2. Chấp thuận việc đăng ký bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc của tổ chức tôn giáo trực thuộc có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố; Ban Hộ tự chùa Phật giáo; Ban Hành giáo Hội đồng giáo xứ Công giáo; Ban Trị sự chi hội Tin Lành; Ban Cai quản của Họ đạo Cao Đài và các tổ chức tôn giáo trực thuộc tương đương khác trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thẩm quyền quản lý nhà nước về tôn giáo của UBND cấp huyện

Thẩm quyền quản lý nhà nước về tôn giáo của UBND cấp huyện

3. Tiếp nhận thông báo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc việc thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành từ tổ chức tôn giáo trực thuộc này đến tổ chức tôn giáo trực thuộc khác trên địa bàn huyện chậm nhất là 20 ngày trước khi thuyên chuyển.
4. Chấp thuận việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng người chuyên hoạt động tôn giáo (chức sắc, chức việc, nhà tu hành) trên địa bàn huyện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.

5. Tiếp nhận thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung của tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp cơ sở có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc tỉnh, gồm: Ban Hộ tự chùa; Giáo xứ của đạo Công giáo; Chi hội Tin Lành; Họ đạo của Cao đài và các tổ chức tương đương khác theo đúng thời hạn quy định

6. Chấp thuận việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được đăng ký hoạt động tôn giáo tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo theo định kỳ hằng năm diễn ra trên địa bàn huyện trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ.
7. Chấp thuận tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo, gồm: Khánh thành, hoàn nguyện, khởi công công trình tôn giáo; lễ đúc chuông; kỷ niệm ngày thành lập tổ chức tôn giáo; công bố quyết định người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận văn bản hợp lệ.
8. Cấp phép các công trình thờ tự gồm: Tượng đài, bia, tháp trong khuôn viên cơ sở tôn giáo có giá trị không quá 200.000.000 Việt Nam đồng (hai trăm triệu đồng)/công trình.

(Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình phụ trợ tôn giáo?)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *