Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg  Về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Theo đó để tiếp tục nâng cao hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành chức năng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn 1753-CV/VPTW ngày 13/10/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng; xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Bộ Công an

Tiếp tục chủ trì giúp Chính phủ theo giỏi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định 80/2011/NĐ-CP ; phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế , chính sách pháp luật, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù…

Tái hòa nhập cộng đồng
Tái hòa nhập cộng đồng

Chỉ thị số 33/CT-TTg  Về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

  1. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo cơ quan Lao động – Thương binh- xã hội các cấp phối hợp với các cơ quan các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền  tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm  cho người chấp hành xong án phạt tù.

Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai các hoạt động  tư vấn, định hướng nghề nghiệp nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người sắp chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc , trường giáo dưỡng…

  1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chủ động nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn địa phương để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù…

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *