Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 03/12 đến – 09/12/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn giới thiệu các văn bản ban hành từ ngày 3/12 đến ngày 9/12/2018 như: Trái phiếu doanh nghiệp, các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng, Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025, phân cấp quản lý nhà nước về tôn giáo

  1. Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 4/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước có mệnh giá là 100.000 đồng hoặc là bội số của 100.000 đồng. Nếu phát hành ra thị trường quốc tế, mệnh giá được thực hiện theo quy định của thị trường phát hành.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử; Doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành theo quy định tại thị trường phát hành.

Đáng chú ý, Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định.

  1. Trêu ghẹo, xúc phạm nhân viên hàng không bị phạt đến 5 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 162/2018/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, có hiệu lực 15/01/2019.

Nghị định đã bổ sung quy định xử phạt đối với người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên hàng không, hành khách hoặc người khác tại cảng hàng không, sân bay; Đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không, hành khách trên tàu bay.

Nghị định số 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
Nghị định số 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Theo đó, người có một trong các hành vi nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với người thuê, lôi kéo, xúi giục người khác đánh nhau hoặc đánh nhau tại cảng hàng không, sân bay mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi hành hung nhân viên hàng không, hành khách, người khác tại cảng hàng không, sân bay, nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt từ 07 – 10 triệu đồng.

          3.. Học cao đẳng chất lượng cao phải tốt nghiệp THPT trung bình khá

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp.

Theo Thông tư này, chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Chương trình đào tạo; Nhà giáo giảng dạy; Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; Người học. Trong đó, đáng chú ý, người học chương trình chất lượng cao phải đáp ứng các điều kiện như:

– Có kết quả học tập bậc THCS, THPT từ trung bình khá trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 2/6 đối với các ngành, nghề ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài; từ bậc 1/6 đối với các ngành, nghề khác theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam;

Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp
Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp

– Nếu là người nước ngoài phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp THCS, THPT của Việt Nam, có năng lực tiếng Việt đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo do hiệu trưởng nhà trường quy định;

– Tự nguyện tham gia học, cam kết đóng học phí theo quy định.

Đáng chú ý, Thông tư này cũng quy định, bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng của chương trình chất lượng cao sẽ có nội dung: Chương trình chất lượng cao.

  1. Tăng cường PCCC tại khu dân cư

Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị  32/CT-TTg  yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư.

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư
Thông tư 08/2tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư018/TT-BCA  quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC. Xây dựng quy định, biện pháp cụ thể xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu…, nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC.

  1. Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg  Về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Tái hòa nhập cộng đồng
Tái hòa nhập cộng đồng

Theo đó để tiếp tục nâng cao hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành chức năng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Công văn 1753-CV/VPTW ngày 13/10/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng; xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

  1. Cơ cấu lại ngành du lịch

Ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1685/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Mục tiêu cơ cấu lại ngành du lịch nhằm khai thác tối đa lợi thế về sản phẩm, thị trường, các nguồn lực, hệ thống quản lý ngành, nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; phấn đấu là quốc gia trong nhóm nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

  1. Phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1677/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025. Mục tiêu của Đề án nhằm củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025
Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025

Đa dạng hóa các phương thức, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực và quốc tế; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp một; phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi.

8. Thẩm quyền quản lý nhà nước về tôn giáo của UBND cấp huyện

          Thẩm quyền quản lý nhà nước về tôn giáo của UBND cấp huyện được UBND tỉnh Quảng Nam quy định tại Quyết định 16/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2018 về Ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó UBND tỉnh phân cấp UBND cấp huyện thực hiện:
– Chấp thuận việc thay đổi trụ sở trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố của tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp huyện và cấp cơ sở (Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, Ban Hộ tự chùa Phật giáo, Ban Cai quản họ đạo Cao Đài, Ban Trị sự chi hội Tin Lành, Ban Hành giáo Hội đồng giáo xứ Công giáo…) có phạm vi hoạt động trong địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Thẩm quyền quản lý nhà nước về tôn giáo của UBND cấp huyện
Thẩm quyền quản lý nhà nước về tôn giáo của UBND cấp huyện

– Chấp thuận việc đăng ký bổ nhiệm, bầu cử, suy cử người làm chức việc của tổ chức tôn giáo trực thuộc có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố; Ban Hộ tự chùa Phật giáo; Ban Hành giáo Hội đồng giáo xứ Công giáo; Ban Trị sự chi hội Tin Lành; Ban Cai quản của Họ đạo Cao Đài và các tổ chức tôn giáo trực thuộc tương đương khác trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Cấp phép các công trình thờ tự gồm: Tượng đài, bia, tháp trong khuôn viên cơ sở tôn giáo có giá trị không quá 200.000.000 Việt Nam đồng (hai trăm triệu đồng)/công trình…

         9. Quảng Nam công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường; Nội vụ

– Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 3677/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, theo đó: Tổng cộng có 30 TTHC, cụ thể: cấp  tỉnh 92 TTHC, cấp huyện35 TTHC và cấp xã 03 TTHC.

          Quyết định 3677/QĐ-UBND  có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được UBND tỉnh công bố trước đây.

Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai
Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

– Ngày 07/1/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 3680/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, theo dó tổng cộng có 120 thủ tục, trong đó có 70 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 35 thủ tục hành chính cấp huyện, 15 thủ tục hành chính cấp xã, thuộc 08 lĩnh vực: Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Quản lý nhà nước quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Quản lý nhà nước về hội; Chính quyền địa phương; Quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Quản lý nhà nước về Văn thư – Lưu trữ; Quản lý nhà nước về Tôn giáo; Quản lý nhà nước về Thi đua – Khen thưởng.

Quyết định 3680/QĐ-UBND  có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

10. Mức chi các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 05/12/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Quy định về quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công địa phương như sau:

 – Chi hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật, bao gồm: Hoàn thiện kế hoạch kinh doanh; dự án thành lập doanh nghiệp và chi phí liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp. Mức hỗ trợ không quá:8 triệu đồng/doanh nghiệp.

– Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 240 triệu đồng/cơ sở. Trường hợp chi hỗ trợ dây chuyền công nghệ thì mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 lần mức hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

– Chi hỗ trợ tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, chi thông tin tuyên truyền và chi hoạt động của Ban tổ chức hội chợ triển lãm trên cơ sở giá đấu thầu hoặc trường hợp không đủ điều kiện đấu thầu thì theo giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

RUbi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *