Tổng hợp văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 6/2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc một số văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực từ tháng 6/2022 như: vị trí chuyển đổi công tác đối với cán bộ, công chức; quy định mới về học lái xe ô tô; quy định về phòng, cháy chữa cháy đối với học sinh…

1.Danh mục vị trí và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ từ 01/6/2022

Ngày 12/3/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 3/2022/TT-BNV quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2022, theo đó có 8 danh mục vị trí công tác cần phải chuyển đổi, cụ thể:

A. Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Văn bản mới có hiệu lực
Tổng hợp văn bản pháp luật có hiệu lực từ tháng 6/2022

3. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

4. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.

5. Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp.

6. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

7. Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.

8. Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

B. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc  nêu trên là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

2. Từ 15/6/2022, Tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường  

Ngày 22/4/2022, Bộ Giao thông Vận tải ban hành  Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022, theo đó đã tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường đối với học viên như sau:

– Đối với hạng B1 (học xe số tự động): 

+ Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ;

+ Tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 20 giờ lên 24 giờ.

– Đối với hạng B1 (học xe số cơ khí), hạng B2: 

+ Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống 41 giờ;

+ Tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 36 giờ lên 40 giờ.

– Đối với hạng C: 

+ Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 46 giờ xuống 43 giờ;

+ Tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 45 giờ lên 48 giờ.

3.Học sinh  tiểu học cần biết các kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Ngày 11/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, có hiệu lực 26/6/2022.

Theo đó, Yêu cầu cần đạt được đối với học sinh tiểu học trong phòng cháy, chữa cháy là:

a) Nhận biết các dấu hiệu của đám cháy, nguy cơ gây tai nạn. Nhận biết các tín hiệu báo động cháy và có kỹ năng báo động khi xảy ra cháy.

b) Biết kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, cách chọn lối thoát, cách sử dụng thiết bị bảo vệ cơ quan hô hấp, bảo vệ cơ thể khi xảy ra cháy, nổ.

c) Sử dụng và thực hành dập tắt đám cháy với thiết bị chữa cháy mô hình, thực hành kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, khí độc.

d) Biết cách phòng tránh, sơ cấp cứu các tai nạn, sự cố thường gặp

RUBI

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *