Quốc hội chính thức dừng xây dựng dự án Luật Hành chính công

 Theo Nghị quyết số: 74/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV thì Quốc hội quyết định đưa dự án Luật Hành chính công ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và dừng việc xây dựng dự án Luật Hành chính công.

Được biết dự án Luật Hành chính công là văn bản Luật đầu tiên do một đại biểu Quốc hội đề xuất và chủ trì soạn thảo, được Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật năm 2018.

Xây dựng Luật Hành chính công là chưa cần thiết

Cách đây hơn 1 năm, vào ngày 06/9/2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 9445/VPCP-PL   về việc Văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật Hành chính công, theo đó: Mặc dù đã được được chuẩn bị một cách nghiêm túc, công phu, nhưng về cơ bản, dự án Luật Hành chính công có nhiu vn đ chưa hợp lý, rất khó có thể khắc phục, nht là về phạm vi điều chỉnh; về bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; về bảo đảm tính minh bạch và khả thi theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ thấy rằng việc xây dựng, ban hành Luật này sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cả về trình tự, thủ tục và nội dung; không bảo đảm tính khả thi. Do vậy, việc xây dựng, ban hành Luật này là chưa cần thiết;

Luật Hành chính công

Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết, sự nỗ lực, cố gắng của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh và Ban soạn thảo trong việc đề xuất và chủ trì xây dựng dự án Luật. Những kết quả nghiên cứu xây dựng dự án Luật có giá trị sẽ được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, sử dụng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *