Việc xây dựng Luật Hành chính công là chưa cần thiết

Đó là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9445/VPCP-PL ngày 06/9/2017  về việc Văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật Hành chính công, do Văn phòng Chính phủ phát hành.

cụ thể: Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật theo hướng:

Luật Hành chính công

Tuy đã được được chuẩn bị một cách nghiêm túc, công phu, nhưng về cơ bản, dự án Luật Hành chính công có nhiu vn đ chưa hợp lý, rất khó có thể khắc phục, nht là về phạm vi điều chỉnh; về bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật; về bảo đảm tính minh bạch và khả thi theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ thấy rằng việc xây dựng, ban hành Luật này sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cả về trình tự, thủ tục và nội dung; không bảo đảm tính khả thi. Do vậy, việc xây dựng, ban hành Luật này là chưa cần thiết;

Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết, sự nỗ lực, cố gắng của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh và Ban soạn thảo trong việc đề xuất và chủ trì xây dựng dự án Luật. Những kết quả nghiên cứu xây dựng dự án Luật có giá trị sẽ được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, sử dụng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan.

Trước đó  theo  Nghị quyết số: 34/2017/QH14  của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 thì tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội sẽ thông qua Luật Hành chính công. Đây là văn bản Luật đầu tiên do một đại biểu Quốc hội đề xuất và chủ trì soạn thảo.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *