Học sinh, sinh viên sẽ bắt đầu được giáo dục quyền con người

Theo Quyết định số 1309/QĐ-TTg  ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì trong giai đoạn 2017-2020 tổ chức dạy thí điểm nội dung giáo dục quyền con người cho các cấp học, chương trình đào tạo như sau:

Giáo dục quyền con người

+ Giai đoạn 2017-2020

– Đối với giáo dục mầm non và phổ thông sẽ tổ chức thí điểm ở 3 tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền (dự kiến 02 trường mỗi cấp học;

Đưa quyền con người vào dạy cho học sinh, sinh viên
Giáo dục quyền con người cho học sinh, sinh viên

– Đối với giáo dục đại học, tổ chức dạy thí điểm cho các khối trường theo nhóm ngành đào tạo (dự kiến 03 trường mỗi khối trường)

– Đối với giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dạy thí điểm cho các khối trường theo nhóm ngành, nghề đào tạo (dự kiến 3 trường mỗi khối trường).

+ Giai đoạn 2021- 2025:

– Triển khai bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên các cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy về quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân được tập huấn, bồi dưỡng;

(Xem slide bài giảng tuyên truyền công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con người)

– Hoàn thành việc biên soạn và đưa vào sử dụng sách giáo khoa, giáo trình, các tài liệu tham khảo về quyền con người phục vụ giảng dạy, đào tạo phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân;

– Đến năm 2025, 100% cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân  tổ chức giáo dục quyền con  người cho người học.

Mục tiêu của việc học quyền con người

– Đối với mẫu giáo:

Bước đầu hình thành nhận biết được quyền và tôn trọng quyền của người khác

– Đối với tiểu học:

+ Bước đầu hiểu được một số kiến thức cơ bản về quyền và nghĩa vụ của con người, của công dân ;

Học sinh tiểu học được học quyền con người
Học sinh tiểu học được học quyền con người

+ Bước đầu hình thành kỹ năng tự bảo vệ quyền của bản thân và của người khác, hình thành thái độ tôn trọng quyền con người.

– Đối với học sinh trung học phổ thông:

+ Hiểu được kiến thức cơ bản về quyền con người cao hơn học sinh trung học cơ sở , phát triển kỹ năng tự bảo vệ quyền của bản thân và của người khác, tiếp tục củng cố thái độ tôn trọng quyền con người;

+ Nâng cao hiểu biết vềý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân;

+ Xây dựng thái độ, ý thức tôn trọng quyền con người, quyền công dân, sự khoan dung, bình đẳng, đoàn kết dân tộc và quốc tế.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *