Tag Archives: hành chính công

Quốc hội chính thức dừng xây dựng dự án Luật Hành chính công

Liên thông thủ tục hành chính

 Theo Nghị quyết số: 74/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV thì Quốc hội quyết định đưa dự án Luật Hành chính công ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và dừng việc xây dựng dự án Luật …

Read More »