Lĩnh vực, ngành nghề khuyến khích di dời, đầu tư vào cụm công nghiệp

Theo dự thảo Nghị định quả lý  phát triển cụm công nghiệp, đang được lấy ý kiến góp ý của Nhân dân thì một số lĩnh vực, ngành nghề khuyến khích di dời , đầu tư vào cụm công nghiệp gồm:

1. Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.

2. Các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm cần di dời ra khỏi làng nghề, khu dân cư.

3. Sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động.

4. Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Chính sách phát triển thủy sản
Ngành nghề ưu tiên di dời vào cụm công nghiệp

5. Sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Chính phủ ban hành phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của đất nước theo từng thời kỳ.

6. Các ngành nghề, sản phẩm có thế mạnh của địa phương, vùng và các lĩnh vực, ngành nghề khác phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương, được khuyến khích theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên nguyên tắc không được vượt khung quy định của pháp luật.

Ngoài ra dự thảo cũng quy định các ưu đãi đối với nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp, cụ thể:

  • Ưu đãi chung đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp

1. Cụm công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng như đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và sản xuất trong cụm công nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng như đối với dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và sản xuất trong cụm công nghiệp tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng như đối với dự án đầu tư tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Người làm việc tại cụm công nghiệp được giảm 50% (năm mươi phần trăm) thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong vòng 15 (mười lăm) năm; được miễn 50% (năm mươi phần trăm) thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thưởng hàng năm.

Ưu đãi đối với dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Ngoài các ưu đãi quy định tại Điều 35, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp còn được hưởng các ưu đãi sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công được vay tối đa 70% vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

2. Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được xem xét thuê đất không quá 70 (bẩy mươi) năm.

3. Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được xem xét huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

*Ưu đãi đối với dự án đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp

1. Doanh nghiệp đầu tư trong cụm công nghiệp được hưởng các ưu đãi sau:

a) Dự án đầu tư trong cụm công nghiệp thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được áp dụng ưu đãi như đối với dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Dự án đầu tư trong cụm công nghiệp thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được áp dụng ưu đãi như đối với dự án vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Dự án đầu tư trong cụm công nghiệp không thuộc quy định tại điểm a và b, khoản 1 Điều nàythì được áp dụng ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 35.

2. Dự án đầu tư trong cụm công nghiệp nếu được hưởng các mức ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành cao hơn so với quy định tại Điều này thì áp dụng mức ưu đãi quy định của pháp luật chuyên ngành.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *