Hướng dẫn thu lệ phí hộ tịch tại UBND cấp huyện

Ngày 25/01/2016, Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực của Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 437/HTQTCT-HT về việc hướng dẫn thu lệ phí hộ tịch tại UBND cấp huyện, theo đó đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà HĐND chưa ban hành mức thu lệ phí hộ tịch mới theo Thông tư 179/2015/TT-BTP thì Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND cấp tỉnh trình HĐND tỉnh sớm ban hành nghị quyết mức thu lệ phí hộ tịch tại địa phương cho phù hợp với Thông tư 179.

Trường hợp HĐND tỉnh, thành phố chưa kịp ban hành mức lệ phí mới thì tiếp tục áp dụng văn bản đã được ban hành trước đây để thu lệ phí hộ tịch.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *