Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Giới thiệu văn bản mới / Hướng dẫn thu lệ phí hộ tịch, cải chính năm sinh của cán bộ, công chức

Hướng dẫn thu lệ phí hộ tịch, cải chính năm sinh của cán bộ, công chức

Ngày 31/3/2017, Cục Hộ tịch – Quốc tịch – Chứng thực ban hành Công văn 283/HTQTCT-HT   về việc hướng dẫn một số nghiệp vụ hộ tịch, trangtinphapluat.com giới thiệu một số điểm nổi bật như sau:

1. Về thu lệ phí hộ tịch

Đối với những địa phương mà HĐND tỉnh chưa ban hành mức thu lệ phí hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch không được thu lệ phí hộ tịch.

Hướng dẫn thu lệ phí hộ tịch
Hướng dẫn thu lệ phí hộ tịch

2. Về xác định họ, tên, ngày tháng sinh của cán bộ, công chức, viên chức

Giấy khai sinh là cơ sở để xác định thông tin hộ tịch của cá nhân theo Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP. Thông báo số 13/TB-TW của Ban chấp hành Trung ương thì tuổi khai tron g hồ sơ, lý lịch đảng viên chỉ là cơ sở để quy hoạch, bổ nhiệm, không phải là cơ sở để thực hiện cải chính hộ tịch.

TẢI CÔNG VĂN

Xem bài viết hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *