Quy định mới về thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch

Ngày 10/5/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 654/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch, kèm theo Quyết định có 11 thủ tục hành chính, gồm:

02 thủ tục hành chính áp dụng chung (thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài, thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam), 04 thủ tục hành chính cấp trung ương (thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài, thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài, thủ tục đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu, thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài), 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh (thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước, thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước, thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *