Hướng dẫn xác định thế nào là “đang có thai”, “Sinh con”

Theo Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 của  Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình thì đã hướng dẫn, giải thích cụ thể thế nào được xác định là  “đang có thai”, “sinh con” để áp dụng trong quá trình giải quyết các vụ án hôn nhân, gia đình.

1. Thế nào là đang có thai

 Theo Điều 2 của Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP thì “Đang có thai” quy định tại khoản 3 Điều 51 của Luật Hôn nhân và gia đình là khoảng thời gian vợ mang trong mình bào thai và được cơ sở y tế có thẩm quyền xác định cho đến thời điểm sinh con hoặc thời điểm đình chỉ thai nghén.

2. Xác định trường hợp “sinh con”

Theo Điều 2 của Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP thì  “Sinh con” quy định tại khoản 3 Điều 51 của Luật Hôn nhân và gia đình là thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Vợ đã sinh con nhưng không nuôi con trong khoảng thời gian từ khi sinh con đến khi con dưới 12 tháng tuổi;

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi
Hướng dẫn xác định thế nào là “đang có thai”, “Sinh con”

– Vợ đã sinh con nhưng con chết trong khoảng thời gian dưới 12 tháng tuổi kể từ khi sinh con;

– Vợ có thai từ 22 tuần tuổi trở lên mà phải đình chỉ thai nghén.

3. Chồng không có quyền ly hôn

Theo Điều 2 của Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP thì  Chồng không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn trong khoảng thời gian dưới 12 tháng tính từ ngày vợ sinh con hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 2 hoặc ngày đình chỉ thai nghén hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 2.

 Trường hợp vợ đang có thai, sinh con thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt vợ có thai, sinh con với ai.

 Trường hợp vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt con đẻ, con nuôi.

4. Giải quyết ly hôn trong trường hợp mang thai hộ

Theo Điều 2 của Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP thì Trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì việc xác định quyền yêu cầu giải quyết ly hôn của chồng như sau:

Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

– Chồng của người mang thai hộ không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

– Chồng của người nhờ mang thai hộ không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi vợ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc khi người mang thai hộ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *