Tổng hợp các văn bản được ban hành Từ ngày 18/01 đến 22/01/2016

  1. Bầu cử Quốc hội khóa 14, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22/5/2016

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày Chủ nhật (22/5/2016). Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan theo trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bầu cử quốc hội và HĐND các cấp
Bầu cử quốc hội và HĐND các cấp
  1. Số kênh nước ngoài trên truyền hình không quá 30%

Số lượng kênh chương trình nước ngoài khai thác trên hệ thống dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền không được quá 30% tổng số kênh khai thác, theo Nghị định số 06/2016 Chính phủ vừa ban hành về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Ngoài ra, các kênh chương trình nước ngoài cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam còn phải đáp ứng sáu yêu cầu sau:

(i) Có nội dung lành mạnh, phù hợp văn hóa Việt Nam, không vi phạm những quy định của pháp luật về báo chí của Việt Nam.

(ii) Đã đáp ứng yêu cầu quyền sở hữu hoặc sử dụng bản quyền nội dung.

(iii) Đã được chứng nhận đăng ký cung cấp trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền theo quy định.

(iv) Được một đơn vị có giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài thực hiện biên tập, biên dịch và chịu trách nhiệm về nội dung biên tập, biên dịch.

(v) Không bao gồm thông tin quảng cáo được cài đặt sẵn từ nước ngoài. Các nội dung quảng cáo (nếu có) phải được thực hiện tại Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo và đơn vị được cấp Giấy phép biên tập chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo.

(vi) Đã có đại lý được ủy quyền tại Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình nói chung, nghị định khuyến khích phát triển thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền bền vững, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng nhằm huy động nguồn lực xã hội góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền và đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh, đa dạng của người dân.

Nghị định cho phép huy động các nguồn lực xã hội tham gia sản xuất các chương trình, kênh chương trình trong nước theo hình thức liên kết nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Hiệp hội truyền hình trả tiền và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hinh hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, nghị định cũng có những quy định về việc tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả nội dung thông tin, chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình bằng các biện pháp kỹ thuật và các phương pháp thống kê, điều tra xã hội học hiện đại.

Theo nghị định, việc quản lý cung cấp nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình sẽ theo quy định của pháp luật về báo chí; và việc quản lý hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật về viễn thông.

  1. Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn Luật hôn nhân gia đình có hiệu lực kể từ 1-3-2016, hướng dẫn thi hành một số quy định về cách xác định độ tuổi kết hôn, xử lý kết hôn trái pháp luật, thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu và nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Trong thông tư có một số nội dung đáng chú ý như:

Cách xác định tuổi kết hôn được tính như sau: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 20 tuổi trở lên theo Điều 8 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 là trường hợp nam đã đủ 20 tuổi, nữ đã đủ 18 tuổi trở lên và được xác định theo ngày, tháng, năm sinh. Trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh thì thực hiện như sau:

Hôn nhân tự nguyên tiến bộ, một vợ một chồng
Nguyên tắc xác định độ tuổi kết hôn

+ Nếu xác định được năm sinh mà không xác định được tháng sinh thì tháng sinh được xác định là tháng một của năm sinh.

+ Nếu xác định được năm sinh, tháng sinh nhưng không xác định được ngày sinh thì ngày sinh được xác định là ngày mùng 1 của tháng sinh.

– Khi xem xét, giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, tòa phải căn cứ vào yêu cầu của đương sự và điều kiện kết hôn, điều kiện công nhận quan hệ hôn nhân quy định tại Điều 8 và Điều 11 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 để quyết định. Trường hợp tại thời điểm kết hôn, hai bên kết hôn không có đủ điều kiện kết hôn nhưng sau đó có đủ điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì tòa xử lý như sau:

+ Nếu hai bên kết hôn cùng yêu cầu tòa công nhận quan hệ hôn nhân thì tòa quyết định công nhận quan hệ hôn nhân đó kể từ thời điểm các bên có đủ điều kiện kết hôn.

+ Nếu một hoặc hai bên yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc có một bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân hoặc có một bên yêu cầu ly hôn còn bên kia không có yêu cầu thì tòa quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật. Trường hợp có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tòa giải quyết thì quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con; quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên từ thời điểm kết hôn đến thời điểm hủy việc kết hôn trái pháp luật được giải quyết theo quy định tại Điều 12 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

+ Trường hợp hai bên cùng yêu cầu tòa cho ly hôn hoặc có một bên yêu cầu cho ly hôn còn bên kia yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì tòa giải quyết cho ly hôn…

Tổng hợp

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *