Nam, nữ cụt cả 2 tay có được đăng ký kết hôn?

Một số bạn đọc thắc mắc trường hợp cả nam và nữ đều cụt cả 2 tay thì có được đăng ký kết hôn hay không?

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì tại Điều 8 có quy định Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

Nam nữ cụt cả 2 tay có được đăng ký kết hôn
Nam nữ cụt cả 2 tay có được đăng ký kết hôn

– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

– Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

– Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn sau:

+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Luật Hôn nhân gia đình cũng quy định: Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

Căn cứ vào quy định trên thì trường hợp cả nam và nữ đều bị cụt tay vẫn đủ điều kiện kết hôn và không thuộc trường hợp cấm kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Tuy nhiên để kết hôn với nhau thì 2 bên nam nữ phải làm thủ tục đăng ký kết hôn theo Luật Hộ tịch.

Điều 18 Luật hộ tịch năm 2014 quy định Thủ tục đăng ký kết hôn như sau:

Thủ tục đăng ký kết hôn
Thủ tục đăng ký kết hôn

– Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

– Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định nêu trên, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

Như vậy, theo quy định của Luật Hộ tịch thì 2 bên nam, nữ phải ký vào Sổ hộ tịch và Giấy chứng nhận kết hôn. Tuy nhiên, do cả nam và nữ đều cụt tay nên không thể ký được nên mặc dù đủ điều kiện kết hôn, không thuộc trường hợp bị cấm nhưng không thể hoàn tất thủ tục kết hôn được. Đây là một trong những hạn chế, bất cập của Luật Hộ tịch năm 2014 – khi quy định thủ tục đăng ký kết hôn đã bỏ quên mất nhóm người khuyết tật về tay, từ đó ảnh hưởng đến quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận tại Điều 36 Hiến pháp năm 2013.

Để đảm bảo quyền bình đẳng của mọi công dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người khuyết tật trong thực hiện quyền kết hôn thì các cơ quan có thẩm quyền cần sớm hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn trong trường hợp cả nam và nữ đều cụt tay.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *