Một số điểm lưu ý trong Nghị định 123/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch

Theo Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 thì có một số điểm khác so với Nghị định 158/2005/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký quản lý hộ tịch và một số văn bản hướng dẫn thi hành, trangtinphapluat.com giới thiệu để bạn đọc tiện theo dõi:

1. Giấy tờ xuất trình, nộp khi thực hiện đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch PHẢI còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân.

2. Cách thức nộp hồ sơ: Trừ 3 trường hợp đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ con; đăng ký lại kết hôn phải nộp hồ sơ trực tiếp, các trường hợp khác được lựa chọn 1 trong 3 hình thức: Nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua mạng internet.

3. Nội dung Giấy khai sinh có mục QUÊ QUÁN.

4. Tiếp tục khẳng định GIấy khai sinh là giấy tờ gốc. 

Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

 Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

5. Sổ hộ tịch: Chỉ lập thành 1 quyển và sao 1 quyển để nộp về cấp trên.

6. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: UBND cấp xã nơi thường trú cấp, nếu không có nơi thường trú thì UBND cấp xã nơi tạm trú cấp xác nhận tình trạng hôn nhân.

Nghị định đã tháo gở được vướng mắc trong việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho người qua nhiều nơi cư trú khác nhau, cụ thể: Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chtịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đnghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

7. Đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn

Các trường hợp khai sinh, khai tử, kết hôn thực hiện trước ngày 01/01/2016 thì được đăng ký lại nếu bản chính bị mất nhưng sổ hộ tịch còn lưu trữ được.

Còn tiếp…

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *