Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Thái Lan, Trung Quốc (Đài Loan)

Theo Công văn số 1522/HTQTCT-HT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực về việc Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Thái Lan, Trung Quốc (Đài Loan) thì:

1. Công dân Việt Nam đăng ký kết hôn với công dân Thái Lan tại cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan cần đáp ứng các yêu cầu sau:

– Phải có địa chỉ cư trú dài hạn tại Thái Lan;

– Có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và các giấy tờ kèm theo; trong giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cấp phải ghi rõ địa chỉ cư trú dài hạn của công dân Việt Nam tại Thái Lan;

– Có đủ tiêu chuẩn theo Luật dân sự và Thương mại Thái Lan;

– Có xác nhận chi tiết về nghề nghiệp, thu nhập; trường hợp công dân Việt Nam đã kết hôn phải nêu rõ những người mà người này có trách nhiệm nuôi dưỡng;

Hôn nhân tự nguyên tiến bộ, một vợ một chồng
Thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân Thái Lan

– Có đầy đủ thông tin về 2 công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam đứng ra bảo lãnh về tình trạng hôn nhân của người dự định kết hôn với công dân Thái Lan.

2. Công dân Việt Nam đăng ký kết hôn với người Trung Quốc (Đài Loan) cần lưu ý:

– Nếu người Trung Quốc (Đài Loan) kết hôn với người nước ngoài ở nước ngoài thì hôn nhân đó phải phù hợp với pháp luật của Trung Quốc (Đài Loan) và pháp luật nước ngoài, phương thức kết hôn phải phù hợp với với luật nước sở tại của một trong hai bên kết hôn hoặc phù hợp với pháp luật nơi cử hành hôn lễ thì cuộc hôn nhân đó mới phù hợp pháp luật.

–  Điều kiện kết hôn với người Trung Quốc (Đài Loan) là:

+ Nam 18 tuổi, nữ 16 tuổi, người đạt đến tuổi kết hôn nhưng chưa thành niên (nam đủ 18 tuổi nhưng chưa đủ 20 tuổi, nữ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 20 tuổi) thì khi kết hôn phải có sự đồng ý của người giám hộ;

+ Không được kết hôn trong họ gần, không được kết hôn trong họ kép.

– Trường hợp công dân Việt Nam chưa được Cục di dân Trung Quốc (Đài Loan) cấp Thẻ cư trú vĩnh viễn thì việc kết hôn giữa công dân Việt Nam và người Trung Quốc (Đài Loan) phải được tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, sau đó đem giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đến Văn phòng Kinh tế – Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh để xin phỏng vấn và xác nhận vào giấy chứng nhận kết hôn, sau khi kết quả phỏng vấn đạt yêu cầu, một hoặc hai bên đương sự mang giấy chứng nhận kết hôn kèm theo bản dịch đã được xác nhận / công chứng tới cơ quan hộ tịch tại Trung Quốc (Đài Loan) để đăng ký kết hôn thì cuộc hôn nhân đó mới có hiệu lực.

– Các giấy tờ mà công dân Việt Nam, người Trung Quốc (Đài Loan) phải xuất trình bản gốc tại cơ quan đăng ký hộ tịch Trung Quốc (Đài Loan)  gồm:

+ Giấy tờ chứng minh nhân thân (chứng minh thư đối với người Trung Quốc (Đài Loan); Hộ chiếu, thẻ cư trú và visa nhập cảnh đối với công dân Việt Nam;

+ Giấy lấy tên tiếng Trung Quốc (nếu công dân Việt Nam đích thân đến cơ quan hộ tịch điền mẫu đơn thì không cần phải qua xác nhận của Văn phòng đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (Đài Loan)  tại nước ngoài;

+ Sổ hộ khẩu của người Trung Quốc (Đại Loan);

+ 01 ảnh của công dân Đài Loan;

+ Dấu cá nhân có thể ký tên.

TẢI TOÀN VĂN CÔNG VĂN

Ru bi

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *