Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền khiếu nại

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc về hướng dẫn nghiệp vụ đối với trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền khiếu nại, giấy ủy quyền khiếu nại do Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực của Bộ Tư pháp trả lời Sở Tư pháp Kiên Giang tại Công văn Số 566: /HTQTCT-CT, cụ thể nội dung như sau:

Trả lời Công văn số 1387/STP-HC&BTTP ngày 21/6/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn nghiệp vụ đối với trường hợp đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền khiếu nại, giấy ủy quyền khiếu nại, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại
Quy định về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền khiếu nại

Theo quy định tại Điều 116 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: “giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt  quyền, nghĩa vụ dân sự”. Bên cạnh đó, khoản 1 và khoản 2 Điều 119 của Bộ Luật Dân sự quy định về hình thức của giao dịch dân sự như sau: “1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể… 2. Trường hợp luật quy
định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó” và khoản 2 Điều 117 của Bộ Luật này quy định: “Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định”.
Theo các quy định trên, cho thấy Bộ luật Dân sự năm 2015 và pháp luật về chứng thực không quy định cụ thể thủ tục chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền/giấy ủy quyền. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền/giấy ủy quyền có thể được thể hiện bằng lời nói, văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể và không buộc phải công chứng, chứng thực. Điều 569 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về trình tự đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền, theo đó tùy từng trường hợp, bên ủy quyền phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý, thông báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *