Quy trình tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Quảng Nam

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc về quy trình tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và thành phố Tam Kỳ nói riêng.

Căn cứ khoản 1, Điều 188, Luật Đất đai 2013; Điều 29,  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và khoản 11, Điều 9, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính  thì tách thửa cần những điều kiện sau:

+ Đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu.

+ Có Giấy chứng nhận.

+ Đất không có tranh chấp.

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

+ Trong thời hạn sử dụng đất.

Quy trình tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quy trình tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lưu ý:

– Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là diện tích mà thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa không được nhỏ hơn.

– Nếu tách thửa mà tạo thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa.

Căn cứ Công văn số 373/STNMT-VPDK ngày 10/3/2021 của Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện việc tách thửa các loại đất quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 15/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam: Ngoài các điều kiện trên thì thửa đất còn phải phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Căn cứ Thông báo số 35/TB-UBND ngày 24/01/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ: “…Tạm thời không thống nhất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp đang sử dụng đất nông nghiệp thuần túy như: đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác,… không có nguồn gốc từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở mà hiện trạng hạ tầng là đường đất, hạ tầng cấp điện, nước, thoát nước chưa đảm bảo, chưa được đầu tư đồng bộ…

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *