Không hòa giải tranh chấp đất đai, Chủ tịch UBND xã có bị khởi kiện hành chính

Chủ tịch UBND cấp xã không tổ chức hòa giải cơ sở với tranh chấp đất đai, nên các bên tranh chấp không khởi kiện được ở Tòa án . Vậy hành vi không tổ chức hòa giải ở cơ sở  đối với tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND cấp xã  có phải là đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính không?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai năm 2013  thì Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai  tại địa phương mình. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai được thực hiện tại UBND cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3  của Luật Tố tụng hành chính thì hành vi hành chính  là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước  hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện  quản lý hành chính nhà nước  thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ  theo quy định của pháp luật. Hành vi hành chính bị kiện là hành vi nêu trên  mà hành vi đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Không hòa giải tranh chấp đất đai, Chủ tịch UBND xã sẽ bị khởi kiện hành chính
Không hòa giải tranh chấp đất đai, Chủ tịch UBND xã sẽ bị khởi kiện hành chính

Theo các quy định nêu trên thì hành vi không tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND cấp xã là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Trên đây là nội dung giải đáp của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề tố tụng hành chính được ban hành theo Công văn số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2018

TẢI Công văn 02/GĐ-TANDTC năm 2018 giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *