Trang chủ / Tag Archives: quyền của người khuyết tật

Tag Archives: quyền của người khuyết tật

Nhiều công trình xây dựng của Nhà nước bỏ quên người khuyết tật

Kỹ năng giao tiếp khi tư vấn pháp luật

Theo Khoản 2 Điều 59 Hiến pháp 2013 thì: “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có …

Read More »