Tag Archives: Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg

Quyết định 62/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 57/2013/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

Số/Ký hiệu 62/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 04/12/2015 Ngày có hiệu lực 01/02/2016 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người …

Read More »