Tag Archives: Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg

Những chính sách pháp luật có hiệu lực trong quý 1/2016

Quy định về chứng thực bản sao

Chính sách BHXH một lần đối với người lao động Từ 01/01/2016, Nghị quyết 93/2015/QH13 về thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động sẽ có hiệu lực. Theo đó: Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng …

Read More »

Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

Số/Ký hiệu 63/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 10/12/2015 Ngày có hiệu lực 01/02/2016 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại …

Read More »