Tag Archives: thẻ bảo hiểm y tế

Hướng dẫn thanh toán khám bệnh theo lương mới

Hướng dẫn thu bảo hiểm theo lương mới

Theo Công văn Số: 2046/BHXH-CSYT ngày 06/6/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT thì kể từ ngày 01/5/2016  việc thanh toán chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) …

Read More »