Trang chủ / Tag Archives: Tiêu chí văn bản QPPL

Tag Archives: Tiêu chí văn bản QPPL

Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân có phải là văn bản quy phạm pháp luật

Thời hiệu là gì

Việc xác định một văn bản là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản cá biệt để ban hành cho đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền không phải là việc dễ dàng. Bởi lẽ việc quy định thế nào là văn bản quy phạm pháp luật và …

Đọc tiếp