Tag Archives: vè hiến pháp

Vè Hiến pháp

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất

Để tuyên truyền các nội dung cơ bản của Hiến pháp, trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc bài Vè Hiến pháp. Nghe vẻ nghe ve nghe vè Hiến pháp Việt Nam chúng tôi Mười một chương Một trăm hai mươi điều Quốc Hội thông qua Cuối tháng mười một Hai không …

Read More »