Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Giới thiệu văn bản mới / Các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường

Các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường

Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, theo đó các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường gồm:

1. Biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường

– TUyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân.

Giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong trường học
Giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong trường học

– Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại người học; phòng chống bạo lực học đường, bao lực trẻ em trên môi trường mạng cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học; giáo dục, tư vấn kiến thức kỹ năng tự bảo vệ cho người học.

(Đọc bài viết các Giải pháp phòng, chống bạo lực học đường)

– Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác về bạo lực học đường.

– Tổ chức kiểm tra, giám sát thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường

2. Biện pháp hỗ trợ người học có nguy cơ bạo lực học đường

– Phát hiện kịp thời người học có hành vi gây gổ, có nguy cơ gây bạo lực học đường, người học có nguy  cơ bị bạo lực học đường.

– Đánh giá mức độ nguy cơ, hình thức bạo lực  có thể xảy ra để có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ cụ thể.

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học
Giải pháp phòng chống bạo lực học đường

– Thực hiện tham vấn, tư vấn cho người học có nguy cơ bị bạo lực và gây ra bạo lực nhằm ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ xảy ra bạo lực.

3. Biên pháp can thiệp khi xảy ra bạo lực học đường

– Đánh giá sơ bộ về mức độ tổn hại của người học, đưa ra nhận định về tình trạng hiện thời của người học

– Thực hiện ngay các biện pháp trợ giúp, chăm sóc y tế, tư vấn đối với người học bị bạo lực

–  Thông báo kịp thời với gia đình người học để phối hợp xử lý; trường hợp vụ việc vượt quá khả năng giải quyết của cơ sở giáo dục thì thông báo kịp thời với cơ quan Công an , UBND xã, phường thị trấn và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *