Hướng dẫn thời điểm đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 18/7/2017, Bộ Tư pháp ban hành văn bản số 2488/BTP-PBGDPL hướng dẫn về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, theo đó:

Do thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xã đạt chuẩn nông thôn mới không trùng nhau; năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, vì vậy để kịp thời phục vụ việc xét, công nhận cấp xã về đích nông thôn mới vào tháng 12/2017, đề nghị địa phương căn cứ vào Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg, kết quả thực tế triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đạt được trong năm (tính từ 01/01/2017 đến thời điểm đánh giá nông thôn mới) để đánh giá và ước thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đến hết 31/12/2017.

Sổ tay hướng dẫn đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật
hướng dẫn đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Trường hợp xét thấy xã có đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì xét đề nghị công nhận xã về đích nông thôn mới; trường hợp xã chưa đủ điều kiện đề nghị công nhận thì tập trung chỉ đạo, đề ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật còn chưa đạt để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch của địa phương. Từ năm 2018, việc sử dụng kết quả đánh giá tiếp cận pháp luật để xét xã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

TẢI CÔNG VĂN

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *