Chính sách đối với giáo viên mầm non năm 2018

Nghị định số 06/2018/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, được Chính phủ ký ban hành ngày 05/01/2018, theo đó chính sách đối với giáo viên mầm non được quy định như sau.

1. Đối tượng được hưởng chính sách

  • Giáo viên mầm non (bao gồm cả phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
  • Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) đang làm việc ở các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, dân lập.
  • Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Giáo viên mầm non trực tiếp dạy 2 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo  có trẻ em là người dân tộc thiểu sốtại các điểm lẻ ở cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
  • Chính sách đối với giáo viên mầm non
    Chính sách đối với giáo viên mầm non

2. Chính sách hỗ trợ

  • Đối với giáo viên mầm non trực tiếp dạy 2 buổi/ngày tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép từ hai độ tuổi trở lên ở các điểm lẻ hoặc trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo  có trẻ em là người dân tộc thiểu sốtại các điểm lẻ ở cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ thêm hằng tháng 450.000đ.
  • Thời gian hưởng hỗ trợ là 9 tháng/năm, tiền hỗ trợ được trả cùng với tiền lương hằng tháng, không dùng tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Đối với các đối tượng còn lại thì tùy đối tượng được hỗ trợ tài liệu, chi phí tập huấn…

Chính sách đối với giáo viên mầm non có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2018.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *