Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Nghị định số 06/2018/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, được Chính phủ ký ban hành ngày 05/01/2018, theo đó chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo được quy định như sau:

1. Điều kiện được hỗ trợ ăn trưa

Trẻ em đang học tại lớp mẫu giáo  trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau:

 • Có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú tại thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
 • Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
  Nghị định số 06/2018/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
  Nghị định số 06/2018/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

2. Nội dung hỗ trợ và thời gian hỗ trợ ăn trưa

 • Được hỗ trợ ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng.
 • Thời gian hỗ trợ tính theo thời gian học thực tế nhưng không vượt quá 9 tháng/năm.

3. Phương thức chi hỗ trợ ăn trưa

 • Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hằng năm; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 2 hoặc tháng 3 hằng năm.
 • Trường hợp cha, mẹ  hoặc người chăm sóc trẻ em chưa được nhận kinh phí hỗ trợ ăn trưa theo thời gian quy định nêu trên thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2018.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *