Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 772/QĐ-TTg năm 2016 hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường, theo đó mức hỗ trợ như sau

1. Hỗ trợ hộ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nuôi trng thủy sản (gọi chung là cơ sở nuôi trồng thủy sản) bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường theo quy định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản đ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết đnh s 49/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Th tướng Chính ph v việc sửa đi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg.

2. Hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 1,5 tháng đối với các nhân khẩu thuộc hộ gia đình chủ tàu và hộ gia đình của lao động trên tàu khai thác hải sản  vùng ven bờ, vùng lộng không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới 90 CV và các hộ gia đình làm dịch vụ hậu cn nghề cábị nh hưởng trực tiếp.

3. Hỗ trợ một ln ti đa 5 triệu đồng/tàu không lắp máy hoặc lắp máy có công sut dưới 90 CV đánh bắt ven bờ và vùng lộng do phải tạm ngừng ra khơi khai thác hi sn. y ban nhân dân cấp tnh quy định mức hỗ trợ c thể theo từng loại tàu, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Luật Thủy sản
Hỗ trợ nông dân nuôi thủy sản

4. Các doanh nghiệp, chủ vựa, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá có hoạt động thu mua dịch vụ hậu cần nghề cá được vay vốn tín dụng tại các tổ chức tín dng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định với lãi suất thp nht áp dụng cho lĩnh vực ưu tiên, kỳ hạn ngắn và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi sut trong thời gian tạm tr tối đa 06 tháng để thu mua, tạm trữ hải sản từ ngày 05 tháng 5 năm 2016 đến ngày 05 tháng 6 năm 2016.

5. Hải sản khai thác trong vùng bin từ 20 hải lý trở vào bờ thuộc thuộc các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế khi cơ quan có thẩm quyền xác nhận không bo đảm an toàn buộc phải tiêu hủy thì được hỗ trợ không quá 70% giá trị.

6. Hỗ trợ khắc phục hậu quả môi trường (chi phí tiêu hủy hải sản chết bt thường như: chi phí vận chuyển, thu gom, vật tư, hóa chất khử trùng, tiêu độc; hỗ trợ tiền công tiêu hủy, bo hộ lao động, trang thiết bị,…).

Quyết định cũng ghi rõ Nguồn hỗ trợ:

1. Hỗ trợ gạo được xuất từ nguồn dự trữ quốc gia.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% đối với nội dung quy định tại khoản 1 nêu trên và 100% đối với các nội dung quy định tại các Khoản 3, 4, 5 nêu trên.

3. Qu Bảo vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ các địa phương kinh phí khắc phục hậu quả môi trường do tiêu hủy hải sản chết bất thường quy định tại Khoản 6 nêu trên.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *