Một số nội dung nỗi bật của phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3

Theo Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 3 thì có một số nội dung nỗi bật như sau:

1. Về thời hạn chuyển đổi Văn phòng công chứng

Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật công chứng. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải pháp phù hợp đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng phục vụ nhu cầu xã hội; đối với các địa bàn khó khăn không có điều kiện xã hội hóa thì giao các Sở Tư pháp hướng dẫn tổ chức thực hiện dịch vụ công chứng phù hợp với quy định pháp luật công chứng.

2. Về việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động

Chính phủ thống nhất đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp. Thời gian thực hiện việc điều chỉnh kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

3. Về biện pháp quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Công Thương về việc kết thúc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ ngày 01 tháng 4 năm 2017. Yêu cầu Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật giá và các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm soát giá, chống đầu cơ, độc quyền.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *