Video bài giảng những nội dung cơ bản của Luật trẻ em

Xem slide bài giảng Luật Trẻ em

Slide bài giảng pháp luật về An toàn cho phụ nữ và Trẻ em
Xem clip bài giảng tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *