Video bài giảng nội dung cơ bản của Luật báo chí năm 2016

Xem tất cả slide bài giảng tuyên truyền pháp luật

Slide bài giảng Luật Tiếp cận thông tin

Luật Báo chí 2016

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *