Trang chủ / ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN / Video bài giảng nội dung cơ bản của Luật báo chí năm 2016

Video bài giảng nội dung cơ bản của Luật báo chí năm 2016

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *