Trang chủ / ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN / Video bài giảng nội dung cơ bản của Luật báo chí năm 2016

Video bài giảng nội dung cơ bản của Luật báo chí năm 2016

Xem tất cả slide bài giảng tuyên truyền pháp luật

Slide bài giảng Luật Tiếp cận thông tin

Luật Báo chí 2016

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *