Video: 7 Kỹ năng tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa trong nhà trường

Kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật  trong nhà trường trung học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục pháp luật trong nhà trường trung học (sau đây được hiểu gồm trung học phổ thông và trung học cơ sở) thực hiện thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động giáo dục được thực hiện có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần phát triển nhân cách, năng khiếu cho học sinh theo mục tiêu đào tạo. Đây là hoạt động do nhà trường quản lý, chỉ đạo và tổ chức, được tiến hành xen kẽ hoặc tiếp nối hoạt động dạy học trong nhà trường hoặc trong đời sống xã hội. Hoạt động này diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè, quá trình này được thực hiện mọi nơi, mọi lúc.

Các hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường trung học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là các hoạt động nằm ngoài chương trình học chính khóa của các bộ môn như giáo dục công dân, địa lý… là một trong những sân chơi để học sinh tự nguyện tham gia theo nhu cầu, khả năng của bản thân. Hoạt động giáo dục pháp luật bổ sung các kỹ năng và kinh nghiệm cho học sinh trong tiếp cận kiến thức pháp luật một cách tự nguyện và dễ dàng nhất, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho thế hệ trẻ ngay từ trên ghế nhà trường, giảm thiểu những hành vi lệch chuẩn và tạo nếp sống, hành động theo Hiến pháp và pháp luật.

Kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Thanh niên

Xem tất cả slide bài giảng tuyên truyền pháp luật

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *