Trang chủ / ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN / Video 7 Kỹ năng tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa trong nhà trường

Video 7 Kỹ năng tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa trong nhà trường

Kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Thanh niên

Xem tất cả slide bài giảng tuyên truyền pháp luật

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *