Video bài giảng nội dung cơ bản của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính

Bài giảng bộ luật tố tụng dân sự và bộ luật tố tụng hành chính

(Sai sót trong việc áp dụng các quy định biện pháp khẩn cấp tạm thời)

Xem tất cả slide bài giảng tuyên truyền pháp luật

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *