Video bài giảng nội dung cơ bản của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính

Bài giảng bộ luật tố tụng dân sự và bộ luật tố tụng hành chính

(Sai sót trong việc áp dụng các quy định biện pháp khẩn cấp tạm thời)

Xem tất cả slide bài giảng tuyên truyền pháp luật

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *