Video bài giảng nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin 2016

Slide bài giảng Luật Tiếp cận thông tin

Luật Tiếp cận thông tin 2016

Xem tất cả slide bài giảng tuyên truyền pháp luật

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *