Một số quyết định quan trọng của Chính phủ trong thời gian tới

Theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3/2016 thì chính phủ đã quyết nhiều nội dung quan trọng, trangtinphapluat.com giới thiệu một số nội dung quan trọng sau:

1. Tiếp tục trin khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi gii ngân hết. Đy mạnh cơ cấu lại toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xu.

2. Thực hiện Điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo ltrình, đồng thi h trphù hợp cho đi tượng chính sách, người nghèo. Chỉ đạo các cơ sở khám cha bệnh trên toàn quốc phối hợp chặt chẽ vi Bo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai việc kết ni dữ liệu vớihệ thống giám định, thanh toán bảo hiểm y tế. Thúc đẩy thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân theo đúng ltrình, chú trọng bo him y tế theo hộ gia đình.

3. Về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 49% có hoạt động vận tải từ trước khi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 có hiệu lực thi hành

Chính phủ thống nhất cho phép cấp phù hiệu đối với xe ô tô vận tải hàng hóa của các doanh nghiệp có vn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 49% phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *